ČLÁNKY

Pravidelný servis klimatizace

Než přijdou ty nejteplejší dny, ujistěte se, že vaše klimatizace funguje na maximum.

Nabízíme komplexní PŘEDSEZÓNNÍ PRAVIDELNÝ SERVIS

Aby jste si mohli užívat v horkých dnech chladivého komfortu bez starostí, je třeba věnovat pozornost předsezónnímu servisu. Pravidelná údržba klimatizace je totiž základním kamenem nejen pro bezproblémový chod systému, ale i pro jeho dlouhověkost a efektivitu. V následujících bodech se podíváme na to, co by měl kvalitní servis klimatizace obsahovat a co naši technici při pravidelném servisu musí kontrolovat a provést.

1. Kontrola a čištění filtrů Filtry jsou první obrannou linií proti nečistotám ve vzduchu, který dýcháme. Jak se tyto filtry postupně zanášejí, snižuje se průtok vzduchu a zhoršuje se kvalita vzduchu v místnosti. Proto by měly být filtry pravidelně kontrolovány a čištěny nebo vyměňovány podle potřeby. To nejen zlepšuje funkčnost klimatizace, ale také pomáhá udržet vzduch ve vašem domově čistý. 

2. Čištění vnitřní a venkovní jednotky Prach a nečistoty se mohou hromadit nejen uvnitř, ale i na vnějších součástech klimatizace, což může vést k přehřívání a dalším problémům. Čištění obou jednotek by mělo být zahrnuto v servisu, aby byl zajištěn nejen bezproblémový chod, ale i maximální výkon systému. Odstranění listí, větví a dalších nečistot z venkovní jednotky zabezpečí správné proudění vzduchu. Uvnitř je zase důležité vyčistit výparník a ventilátor, které mohou být zdrojem bakterií a plísní. 

3. Kontrola hladiny chladiva Správná úroveň chladiva je klíčová pro efektivní chlazení. Pokud je hladina chladiva nízká, může to znamenat únik, který je třeba rychle identifikovat a opravit. Servisní technik by měl pečlivě zkontrolovat hladinu chladiva a zajistit, že je v souladu s výrobcem doporučenými specifikacemi. 

4. Kontrola a údržba odvodnění Důležitým aspektem servisu je i kontrola odvodňovacích cest. Zanesený odvod kondenzátu může vést k jeho přetečení a následnému poškození vašeho majetku nebo dokonce k růstu plísní. Technik zkontroluje zda jsou odvodňovací kanálky čisté a zda je kondenzát schopen bez problémů odtékat. 

5. Kontrola elektrických komponentů Elektrické součásti klimatizačního systému jsou zásadní pro jeho bezpečný a spolehlivý chod. Servis zahrnuje důkladnou prohlídku všech spojení, kabelů, spínačů a bezpečnostních prvků. Všechny komponenty budout pečlivě zkontrolovány a případné opotřebované nebo poškozené díly budou po dohodě opraveny nebo vyměněny, aby se předešlo riziku elektrického zkratu,požáru, nebo úrazu elektrickým proudem. 

6. Kontrola ovladačů a ovládacích prvků Ovladač je mozkem klimatizačního systému, jeho správná funkce je nezbytná pro udržení komfortní teploty. Ovládací prvky musí reagovat přesně a spolehlivě. Technik zkontroluje, zda ovladač nebo termostat správně čte teplotu a zda ovládací prvky fungují bez závad. Také zkontroluje stav baterií dálkových ovladačů a případně je vymění.

7. Provedení testu chodu Po provedení všech kontrol a údržbových prací je důležité systém spustit a ověřit správnou funkci všech komponentů.

8. Kontrola a úprava součástí systému Během testování bude zkontrolováno, jestli jsou všechny součásti systému klimatizace pevně uchycené a v dobrém technickém stavu. Všechny šrouby a spoje by měly být utažené a není-li tomu tak, je potřeba je zabezpečit. Pokud jsou některé komponenty opotřebované nebo poškozené, je třeba je vyměnit, aby nedošlo k narušení funkčnosti nebo bezpečnosti systému. Zvláštní pozornost je potřeba dát třeba na antivibrační podložky venkovní jednotky, které snižují hluk způsobený vibrací venkovní jednotky.

9. Prohlídka izolace chladicích trubek Izolace chladicích trubek hraje důležitou roli v účinnosti celého systému klimatizace. Pokud je poškozená nebo nedostatečná, dochází k významnému ztrátě energie a zvýšeným provozním nákladům. Technik zkontroluje zda je izolace trubek v dobré kondici a v případě potřeby ji opraví nebo vymění, aby se zajistila maximální efektivita chlazení. 

10. Doporučení pro zlepšení Každý kvalitní servis by měl zahrnovat i profesionální posouzení celého systému a následná doporučení pro jeho zlepšení. Může jít o drobné úpravy nastavení, výměnu zastaralých komponent nebo dokonce doporučení na modernizaci celého systému. Cílem je dosáhnout lepšího výkonu, vyšší efektivity a nižší spotřeby energie. Při veškeré údržbě a servisních pracích je zásadní dodržovat bezpečnostní normy a předpisy. Nejenže je to základ pro ochranu zdraví technika, ale také pro prevenci poškození systému.

 Neměli bychom podceňovat význam pravidelného servisu klimatizací. Nejenže prodlužuje životnost našich systémů, ale také předchází nákladným opravám v budoucnu. Čistý a správně fungující klimatizační systém je také méně náročný na energii, což vede k úsporám na účtech za elektřinu. Navíc, udržování čistého a efektivního systému je klíčové pro zdravé vnitřní prostředí, které je obzvláště důležité pro alergiky a osoby s respiračními problémy.

Je důležité si uvědomit, že ačkoliv některé úkony můžeme provést sami, specifické kontroly a opravy by měly být ponechány na kvalifikovaných technicích. Pokud během servisu narazíte na komplikace, jako jsou neobvyklé hluky, úniky chladiva či nefunkční komponenty, je nejlepší obrátit se na odborníka. Specialista dokáže diagnostikovat problém a efektivně ho řešit, což vám může ušetřit čas i peníze a zároveň zajistit, že vaše klimatizační jednotka bude fungovat bezpečně a efektivně.

Shrnutí klíčových bodů předsezónního servisu:

  • Kontrola a čištění filtrů: Základní krok pro udržení čistého vzduchu.

  • Čištění vnitřních a vnějších jednotek: Prevence přehřívání a zajištění efektivity.

  • Kontrola hladiny chladiva: Zásadní pro efektivní chlazení a odhalení případných úniků.

  • Údržba odvodnění: Zamezení poškození majetku a tvorby plísní.

  • Kontrola elektrických komponent: Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

  • Kontrola termostatu a ovládacích prvků: Zajištění přesné regulace teploty.

  • Testovací běh: Ověření funkčnosti systému po servisu.

  • Kontrola a úprava součástí systému: Ujištění, že všechny komponenty jsou v optimálním stavu.

  • Prohlídka izolace chladicích trubek: Minimalizace energetických ztrát.

  • Doporučení pro zlepšení: Zvýšení výkonu a snížení spotřeby.


📞 Kontaktujte nás ještě dnes a nastavte si termín servisu!

Naše firma nabízí komplexní servisní služby pro široké spektrum klimatizačních zařízení, včetně těch od předních světových značek. Naši technici jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení, což nám umožňuje poskytovat servis na nejvyšší úrovni. Důležité je si uvědomit, že pravidelná údržba zahrnuje mnohem víc než jen čištění a doplňování chladiva; jde také o důkladnou inspekci zařízení, aby se předešlo možným závadám.

 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci. Postaráme se, aby vaše klimatizační jednotka byla vždy spolehlivá, efektivní a zdravotně nezávadná.