Ceník služeb 2024

Ceník služeb 2024
       
Zabýváme se kvalifikovanou montáží a servisem technických zařízení budov -TZB, klimatizací, vzduchotechniky, MaR, elektroinstalací, chlazení a tepelných čerpadel, vytápění, EZS, EPS a Sprinkler systémů. Využijte naše služby pokud si chcete být jisti precizně a pečlivě zajištěno TZB zařízení které 100% plní požadované funkce. Spolehněte se na špičkovou kvalitu služeb za odpovídající cenu. Garantujeme vám rychlý a profesionální přístup.
       
       
Základní hodinová sazba v pracovní dobu      
Základní sazba technika – Elektro, FVE, VZT, Vodo-Topo 700,00Kč Kč/hod Od 11200,- Kč/parta(2os)-den
Základní sazba technika chlazení/tep.čerpadlo 800,00Kč Kč/hod Od 12800,- Kč/parta(2os)-den
Základní sazba technika oprava-servis MaR 900,00Kč Kč/hod Od 14400,- Kč/parta(2os)-den
Technik - specialista (programování, instalace řídících systémů, videokonference, technická pomoc, dispečerská pracoviště, speciální projekce...) 1500,00 Kč/hod
Reklamace (neoprávněná) 700,00 Kč/hod Od 5600,- Kč/osoba-den
Vzdálená zpráva za každou započatou půlhodinu 500,00  Kč/hod  
SW práce, práce projektanta, technická pomoc, konzultace 900,00  Kč/hod  
Náhrada za čas strávený na cestě 400,00  Kč/hod  
Dopravné  15,00  Kč/km  
REVIZE ELEKTRO      
Elektrická přípojka od 1 500 Kč    
Minimální cena revize hromosvodů 1 - 2 svody 2000,- Kč. Za každý další svod 500,- Kč.
Revize elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče , záleží na množství a osobní domluvy. 35,--Kč až 130,--Kč/ ks
Přihláška k odběru el. Energie, jednání s úřady 700,--Kč až 3.000,--Kč
Zásuvka na plyn, čističku a podobně 500,--Kč
Určení vnějších vlivů + vystavení protokolu dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. Cena 1750,--Kč
Roční revize a kontrola nouzového osvětlení 1 – 99 kusů od 50K č    
Vypracování protokolu 1 strana 600,00 Kč    
Orientační ceník - revize hromosvodů      
Hromosvod - rodinný dům (1 až 2 svody) ....... 1.200,-      
Hromosvod - 4 patrový dům (4-6 svodů) ........ 2.500,-      
Ceny revizí hromosvodů (LPS) se odvíjejí dle rozsahu revidovaného objektu, počtu svodů, stavu LPS a od stavu dokumentace.      
       
       
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ      
Kontrola provozuschopnosti protipožarních klapek, ventilů a uzávěrů od 250 Kč/ks    
Vypracování protokolu 1 strana 500,00 Kč    
Pravidelné půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS včetně zařízení, které ovládá, dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §8. O zkoušce provést zápis do Provozní knihy zařízení EPS. Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. cena 1.500,--Kč
Pravidelné roční kontrola provozuschopnosti zařízení EPS dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §8. Vystavit zprávu o kontrole EPS (nahrazuje půlroční zkoušku). Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. cena 1.500,--Kč
       
KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA      
       
Ceník - Revize chladivových okruhů      
Chladící jednotka s náplní chladiva do 3kg 950,00 Kč    
Chladící jednotka s naplní chladiva od 3kg do 30 kg 1 900,00 Kč    
Chladící jednotka s naplní chladiva nad 30 kg 2.850,- Kč    
Chladící jednotka s náplní chladiva od 300 kg do 1000 kg 3 500,00 Kč    
Zavedení nové revizní knihy - 250 Kč 250,00 Kč    
 Revize vnitřní jednotky multisystému klimatizace 100,00 Kč    
Revize vnitřní jednotky 100,00 Kč    
Vypracování protokolu 1 strana 500,00 Kč    
       
       
Jednorázová přirážka za expresní výkon      
expresní zásah 100,00%    
       
Přirážky za mimopracovní dobu      
Od 16:00 do 20:00 50,00%    
Od 20:00 do 07:00 150,00%    
Sobota, Neděle, den pracovního klidu  200,00%    
       
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu      
       
Dopravné      
       
Doprava okres Břeclav paušál 500,00 Kč    
Doprava po Praze 500,00 Kč    
Doprava Dodávka-Praha 7 500,00 Kč    
Parkování v místech placeného stání (parkovací zóny a placená parkoviště) 50-100 Kč/hod dle tarifu  
Celodenní parkování 1 000,00 Kč    
Doprava BV- Brno paušál 1 500,00 Kč    
       
       
       
Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování sjednaných platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize. Ceník je platný od 1.1.2023, pokud nejsou ceny upraveny ve smlouvě o dílo nebo v servisní smlouvě. Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku) nebo vlastní přenosnou parkovací kartou. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, při montáži pro bytové účely je možnost uplatnit sníženou sazbu DPH. Výše DPH je stanovena daňovými zákony. V případě stavebních nebo montážních prací je pro plátce DPH stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona o DPH.  
Ceny jsou uvedeny za montáž a servis bez montážního materiálu a bez DPH. Nadstandardní výkony jako je práce ve dny pracovního klidu nebo výroba VZT potrubí po pracovní době či ve zkráceném termínu budou oceněny dle dohody s objednatelem.  
       
Ostatní poskytované služby a ceníkové položky  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:  
Sestavení rozpočtu (cenové nabídky) - cena za každou položku (řádek) 39 Kč/kpl  
Ostatní výše neuvedené služby 500,--Kč Kč/hod  
Tisk dokumentu ve formátu A4 - každá strana tisku 9 Kč/str  
Export dokumentu do formátu pdf 0 Kč/str  
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb + poštovné 390 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 25 Kč/ks  
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby  
       
       
   
Ostatní poskytované služby a ceníkové položky  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:  
Vypracování individuální cenové nabídky - cena za každou položku (řádek) 58 Kč/ks  
Tisk dokumentu ve formátu A4 (cena za každou stranu tisku) 9 Kč/ks  
Export dokumentu do formátu pdf 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 390 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 15 Kč/ks  
Ostatní výše neuvedené služby 600 Kč/hod  
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby  
   
Doprava a přeprava materiálu:  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Cena dopravy:  
Doprava a přeprava materiálu PHA (doprava po Praze) 27 Kč/km  
Doprava a přeprava materiálu (cesta mimo Prahu) 15 Kč/km  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu HMP) 80 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu HMP) 60 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu HMP) 40 Práce technik  
Parkování smíšená zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu HMP) 40 Kč/hod  
Parkování smíšená zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu HMP) 30 Kč/hod  
Parkování smíšená zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu HMP) 20 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, týdenní oprávnění (tarif magistrátu HMP) 250 Kč/kpl  
Parkování rezidentní zóna, měsíční oprávnění (tarif magistrátu HMP) 900 Kč/kpl  
Vyřízení parkovacího opravnění (týdenní, měsíční) 580 Kč/kpl

Ceník pravidelný servis klimatizace

Pravidelný servis klimatizace Split                   (1x vnitřní a 1x venkovní klimatizace)   2500Kč 

Pravidelný servis klimatizace MULTI SPLIT     (2x vnitřní a 1x venkovní klimatizace)   3500Kč
 
Pravidelný servis klimatizace TRIO SPLIT        (3x vnitřní a 1x venkovní klimatizace)   5000Kč
 
Pravidelný servis klimatizace QUATRO SPLIT (4x vnitřní a 1x venkovní klimatizace)   6500kč
 
Příplatky:
Nutná demontáž krytu vnitřní jednotky + 500kč
Čištění zaneseného ventilátoru + 500kč
Oprava zaneseného/ nefunkčního čerpadla čerpadla kondenzátu  + 500kč
Výměna čerpadla kondenzátu ( jednotka do 5KW)    + 3500kč
Výměna čerpadla kondenzátu ( jednotka do 10KW)  + 4500kč
Kompletní vyčištění venk. jednotky vč. vnitřních částí (demontáž krytu) + 1000kč
 
Čištění ventilátoru si účtujeme pouze při nutnosti demontáže, když je jednotka nadměrně znečištěná. 
Příplatek za servis nadměrně znečistěné jednotky je ve výši 100%. 
Vyhrazujeme si právo neservisovat jednotky, které jsme neinstalovali a extrémně znečištěné jednotky. 
 
Naším zákazníkům poskytujeme slevu 50% z uvedených cen servisu
v případě, že je prováděn pravidelný servis min. jednou ročně.
 
 
 

Pravidelný servis klimatizace obsahuje

 • Čištění a dezinfekci výměníku vnitřní jednotky klimatizace
 • Čištění výměníku venkovní jednotky klimatizace
 • Čištění filtrů vnitřní jednotky klimatizace
 • Čištění a dezinfekci potrubí a vaničky kondenzátu 
 • Kontrolu provozních tlaků chladiva
 • Kontrolu vypařovací a kondenzační teploty
 • Kontrolu příkonu
 • Kontrolu PCB
 • Kontrolu všech funkcí
 • Kontrolu uchycení vnitřní a venkovní jednotky klimatizace
 • Kontrolu uchycení kompresoru

 

Ceny náhradních dílů budou účtovány samostatně dle skutečnosti (bude předcházet
cenová nabídka).

Platba za pravidelný servis probíhá na místě hotově

Veškeré ceny neobsahují DPH

*Fyzické osoby 15% DPH, firmy +21% DPH