CENÍK SLUŽEB

Ceník služeb 2023
       
Zabýváme se kvalifikovanou montáží a servisem technických zařízení budov -TZB, klimatizací, vzduchotechniky,MaR,elektroinstalací,chlazení a tepelných čerpadel, vytápění,EZS,EPS a Sprinkler systémů. Využijte naše služby pokud si chcete být jisti precizně a pečlivě zajištěno TZB zařízení které 100% plní požadované funkce. Spolehněte se na špičkovou kvalitu služeb za odpovídající cenu. Garantujeme vám rychlý a profesionální přístup.
       
       
Základní hodinová sazba v pracovní dobu      
Základní sazba technika – Elektro, VZT, Vodo-Topo 600,00 Kč Kč/hod Od 9000,- Kč/parta(2os)-den
Základní sazba technika chlazení/tep.čerpadlo 750,00 Kč Kč/hod Od 12500,- Kč/parta(2os)-den
Základní sazba technika oprava-servis MaR 750,00 Kč Kč/hod Od 12500,- Kč/parta(2os)-den
Reklamace (neoprávněná) 400,00 Kč Kč/hod Od 4500,- Kč/osoba-den
Vzdálená zpráva za každou započatou půlhodinu 450,00 Kč Kč/hod  
Programátorské práce, software PLC,CNC,Server, LAN, WAN,... 900,00 Kč Kč/hod  
náhrada za čas strávený na cestě 400,00 Kč Kč/hod  
       
REVIZE ELEKTRO      
Elektrická přípojka od 1 500 Kč    
Minimální cena revize hromosvodů 1 - 2 svody 2000,- Kč. Za každý další svod 500,- Kč.
Revize elektrického ručního nářadí nebo spotřebiče , záleží na množství a osobní domluvy. 35,--Kč až 130,--Kč/ ks
Přihláška k odběru el. Energie, jednání s úřady 700,--Kč až 3.000,--Kč
Zásuvka na plyn, čističku a podobně 500,--Kč
Určení vnějších vlivů + vystavení protokolu dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. Cena 1750,--Kč
Roční revize a kontrola nouzového osvětlení 1 – 99 kusů od 50Kč/ks    
Vypracování protokolu 1 strana 600,00 Kč    
Orientační ceník - revize hromosvodů      
Hromosvod - rodinný dům (1 až 2 svody) ....... 1.200,-      
Hromosvod - 4 patrový dům (4-6 svodů) ........ 2.500,-      
Ceny revizí hromosvodů (LPS) se odvíjejí dle rozsahu revidovaného objektu, počtu svodů, stavu LPS a od stavu dokumentace.      
       
       
       
       
       
       
       
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ      
Kontrola provozuschopnosti protipožarních klapek, ventilů a uzávěrů od 250 Kč/ks    
Vypracování protokolu 1 strana 500,00 Kč    
Pravidelné půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS včetně zařízení, které ovládá, dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §8. O zkoušce provést zápis do Provozní knihy zařízení EPS. Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. cena 1.500,--Kč
Pravidelné roční kontrola provozuschopnosti zařízení EPS dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §8. Vystavit zprávu o kontrole EPS (nahrazuje půlroční zkoušku). Záleží na velikosti a náročnosti objektu. Cena dohodou - min. cena 1.500,--Kč
       
KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA      
       
Ceník - Revize chladivových okruhů      
Chladící jednotka s náplní chladiva do 3kg 950,00 Kč    
Chladící jednotka s naplní chladiva od 3kg do 30 kg 1 900,00 Kč    
Chladící jednotka s naplní chladiva nad 30 kg 2.850,- Kč    
Chladící jednotka s náplní chladiva od 300 kg do 1000 kg 3 500,00 Kč    
Zavedení nové revizní kniky - 250 Kč 250,00 Kč    
 Revize vnitřní jednotky multisystému klimatizace 100,00 Kč    
Revize vnitřní jednotky 100,00 Kč    
Vypracování protokolu 1 strana 500,00 Kč    
Ceník - Pravidelný servis klimatizací      
SPLIT klimatizace (1x vnitřní a 1x venkovní jednotka) 1 300,00 Kč    
MULTI SPLIT klimatizace (2x vnitřní, 1x venkovní jednotka) 1 500,00 Kč    
TRIOSPLIT klimatizace (3x vnitřní a 1x venkovní jednotka) 1 700,00 Kč    
TRIOSPLIT klimatizace (4x vnitřní a 1x venkovní jednotka) 1 950,00 Kč    
       
       
Jednorázová přirážka za expresní výkon      
expresní zásah 100,00%    
       
Přirážky za mimopracovní dobu      
Od 16:00 do 20:00 50,00%    
Od 20:00 do 07:00 150,00%    
Sobota, Neděle, den pracovního klidu 100,00%    
       
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu      
       
       
       
Dopravné      
       
Doprava okres břeclav 450,00 Kč    
Doprava po praze 500,00 Kč    
Doprava Dodávka-Praha 7 500,00 Kč    
Doprava Combi/osobni-Praha 6 000,00 Kč    
Parkování v místech placeného stání (parkovací zóny a placená parkoviště) 50-100 Kč/hod dle tarifu  
Celodenní parkování 1 000,00 Kč    
Doprava BV- Brno paušál 1 500,00 Kč    
       
       
       
Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování sjednaných platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize. Ceník je platný od 1.1.2023, pokud nejsou ceny upraveny ve smlouvě o dílo nebo v servisní smlouvě. Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku) nebo vlastní přenosnou parkovací kartou. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, při montáži pro bytové účely je možnost uplatnit sníženou sazbu DPH. Výše DPH je stanovena daňovými zákony. V případě stavebních nebo montážních prací je pro plátce DPH stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona o DPH.  
Ceny jsou uvedeny za montáž a servis bez montážního materiálu a bez DPH. Nadstandardní výkony jako je práce ve dny pracovního klidu nebo výroba VZT potrubí po pracovní době či ve zkráceném termínu budou oceněny dle dohody s objednatelem.  
       
Ostatní poskytované služby a ceníkové položky  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:  
Sestavení rozpočtu (cenové nabídky) - cena za každou položku (řádek) 39 Kč/kpl  
Ostatní výše neuvedené služby 500,--Kč Kč/hod  
Tisk dokumentu ve formátu A4 - každá strana tisku 9 Kč/str  
Export dokumentu do formátu pdf 0 Kč/str  
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb + poštovné 390 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 25 Kč/ks  
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby  
       
       
   
Ostatní poskytované služby a ceníkové položky  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:  
Vypracování individuální cenové nabídky - cena za každou položku (řádek) 58 Kč/ks  
Tisk dokumentu ve formátu A4 (cena za každou stranu tisku) 9 Kč/ks  
Export dokumentu do formátu pdf 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 390 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0 Kč/ks  
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 15 Kč/ks  
Ostatní výše neuvedené služby 600 Kč/hod  
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby  
   
Doprava a přeprava materiálu:  
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Cena dopravy:  
Doprava a přeprava materiálu PHA (doprava po Praze) 27 Kč/km  
Doprava a přeprava materiálu (cesta mimo Prahu) 15 Kč/km  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu HMP) 80 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu HMP) 60 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu HMP) 40 Kč/hod  
Parkování smíšená zóna, pásmo 1. (tarif magistrátu HMP) 40 Kč/hod  
Parkování smíšená zóna, pásmo 2. (tarif magistrátu HMP) 30 Kč/hod  
Parkování smíšená zóna, pásmo 3. (tarif magistrátu HMP) 20 Kč/hod  
Parkování rezidentní zóna, týdenní oprávnění (tarif magistrátu HMP) 250 Kč/kpl  
Parkování rezidentní zóna, měsíční oprávnění (tarif magistrátu HMP) 900 Kč/kpl  
Vyřízení parkovacího opravnění (týdenní, měsíční) 580 Kč/kpl